Vul hieronder uw e-mailadres in en druk op inschrijven om u in te schrijven voor de nieuwsbrief van Passend Primair Onderwijs Regio Leiden

Terug naar school

Maandag, 20 april 2020

De anderhalve-meter-school, hoe organiseer je die? Lees verder »

Nieuwsbrief Steunpunt Passend Onderwijs

Maandag, 20 april 2020

Lees hier de nieuwsbrief, april 2020 Lees verder »
Groeikrachttraining op ’t Klankbord en de Zwaluw

Groeikrachttraining op ’t Klankbord en de Zwaluw

Maandag, 15 juli 2019, 14:18

De afgelopen periode heeft de eerste pilot Groeikrachttraining in de Stevenshof gedraaid op ‘t Klankbord en de Zwaluw in samenwerking met SCOL, PPO regio Leiden en de gemeente. Een groepje leerlingen uit groep 5 en 6 heeft deelgenomen. De meeste kinderen hebben in 6 weken tijd met 1,5 uur per week training al mooie groei laten zien. Ook leerkrachten, IB’ers en directeuren zien een duidelijke meerwaarde van de training in hun school en willen een vervolg. Na de zomervakantie krijgen de leerlingen van de Groeikrachttraining nog individuele begeleiding op maat om de opgedane ervaringen verder te implementeren. Leerkrachten worden waar nodig gecoacht.  De scholen streven ernaar zelf trainers op te leiden bij InMens om de Groeikrachttraining in de toekomst zelfstandig te kunnen uitvoeren in hun scholen. 

De Groeikrachttraining is een maatwerk training voor kinderen van 5 t/m 13 jaar om hun sociale vaardigheden, concentratie en emotieregulatie te versterken. De training is ontwikkeld door Katrien Schober van InMens training en coaching. Katrien is tevens de ontwikkelaar van de Impulsklas die al 7 jaar in regio Leiden draait.

De Groeikrachttraining bevat diverse varianten: 8 bijeenkomsten van 1,5 uur per week, 12 weken 2 uur per week of een intensief traject van meerdere dagdelen per week. Daarnaast biedt de Groeikrachttraining een klassikaal aanbod van 10 weken van 1,5 uur per week.

De kracht van de training zit in het vergroten van de bewustwording van kinderen rondom hun eigen gedrag, het aanleren van vaardigheden, het maken van de transfer naar de klas en de samenwerking met ouders. Ouders, leerkrachten en kinderen krijgen ondersteuning op maat.

Transfer naar de klas en thuis vindt plaats door middel van co- teaching, observaties, individuele gesprekken, huisbezoek, ondersteuning bij opvoedvraagstukken en teamtraining. 

Reactie van een moeder: Ik heb een heel ander kind thuis. Ze is veel minder boos en opstandig geworden. Ze luistert beter, is behulpzamer en liever. 

Reactie van een andere moeder: Mijn kind gaat weer met veel meer plezier naar school, heeft meer contact met andere kinderen en is blijer. 

Om het leereffect voor de leerkrachten en het hele schoolteam te vergroten vindt er in september een scholingsbijeenkomst plaats voor de teams van het Klankbord en de Zwaluw om meer te leren over de inhoud van de Groeikrachttraining en de transfer naar de klas. Leerkrachten leren zelf oefeningen te doen die effectief zijn om de sociale vaardigheden en het omgaan met emoties van kinderen te versterken met hun hele klas en onderling begrip tussen kinderen te vergroten.