Vul hieronder uw e-mailadres in en druk op inschrijven om u in te schrijven voor de nieuwsbrief van Passend Primair Onderwijs Regio Leiden

Vacature lid Ondersteuningsplanraad Passend Primair Onderwijs regio Leiden

Dinsdag, 10 juli 2018

Gezocht! Een vertegenwoordiger (personele bezetting) van een school voor speciaal onderwijs voor de OPR van het Samenwerkingsverband PPO regio Leiden. Lees verder »

Groeibijeenkomsten 2.0 - bedankt!

Maandag, 9 juli 2018

Bedankt voor het mooie rapportcijfer! In het voorjaar 2018 hebben wij weer een serie groeibijeenkomsten georganiseerd. Het deelnamepercentage overtrof onze verwachtingen. Lees verder »
Cursusaanbod: Het Jonge Kind

Cursusaanbod: Het Jonge Kind

Donderdag, 8 juni 2017, 09:56

Het Jonge Kind
In het schooljaar 2016-2017 zijn er mooie initiatieven genomen. Het Palet is gestart en HGD-trajecten zijn ingezet. Deze krijgen in het schooljaar 2017-2018 een vervolg. Veel onderbouwleraren en intern begeleiders hebben de cursus Het Jonge risicokind van PPO- regio Leiden al gevolgd.

Dit schooljaar is er weer een aanbod van PPO om de cursus Het Jonge risicokind  te volgen. Daarnaast is er de gelegenheid om voor de cursisten van dit jaar (2016-2017) een supervisietraject  te volgen.

Opleiding Jonge kind Specialist 
Er is gemerkt dat naast kennis en vaardigheden omtrent jonge risicokinderen er soms ook behoefte is aan algemene kennis en vaardigheden rondom het jonge kind.

PPO regio Leiden heeft daarom met Onderwijs Advies afgesproken dat je deze hoogwaardige opleiding tegen een gereduceerd tarief kunt volgen. De inhoud is afgestemd met de cursus die Kobi Wanningen en Marijne Sammels in het schooljaar 2016-2017 hebben gegeven aan 200 leraren onderbouw in onze regio. Lees meer informatie in de bijlage

Jonge Kind voor directies
Voor directies is er een ééndaagse cursus waarbij het belang van een investering in kennis en vaardigheden in de onderbouw helder wordt gemaakt. Als schoolleider heb je een belangrijke taak om je schoolbeleid te richten op het jonge kind. Vroegsignalering en professioneel handelen, daar gaat het om. Lees meer informatie in de bijlage.